4 юни 2015 г.

Конференцията на тема “Д-Р КРЪСТЕВ И ДУХЪТ НА МОДЕРНИЗМА” ще започне в 9.30 ч. в зала 1 на Ректората на СУ “Свети Климент Охридски”.